zapisz się

O PROJEKCIE

Modernschool Szkoła Językowa Ewelina Rutkowska w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu „Modernkids – przedszkole językowe”

Termin rozpoczęcia rekrutacji 25.04.2019 do 02.08.2019

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_i_udzialu_w_projekcie_1
Zalacznik_nr_1_Kwestionariusz_zgloszeniowy
Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_uczestnika
Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_uczestnika_wizerunek

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w gminie M. Grajewo poprzez utworzenie przedszkola Modern Kids – przedszkole językowe z 40 miejscami dla dzieci w wieku 3-4 lata w okresie 01.04.2019 do 31.08.2020 roku.

Grupą docelową projektu jest 40 dzieci (17-dz, 23-ch) w wieku przedszkolnym zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 4 nauczycieli (3-K, 1-M) z nowopowstałego przedszkola Modern Kids – przedszkole językowe w gminie M. Grajewo.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Dostosowanie i doposażenie lokalu na potrzeby działania przedszkola – 2019.04 do 2019.08
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli – 2019.06 do 2020.08
3. Funkcjonowanie przedszkola – 2019.09 do 2020.08
4. Zajęcia dodatkowe – zajęcia językowe – 2019.09 do 2020.08
5. Zajęcia dodatkowe – zajęcia specjalistyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe – 2019.09 do 2020.08

Główne wskaźniki projektu:
1) produktu
– Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 40 (17K, 23M)
– Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 40
– Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 4 (3K, 1M)
– Liczba zrealizowanych godzin zajęć języka angielskiego – 384
– Liczba zrealizowanych godzin zajęć języka hiszpańskiego – 96
– Liczba zrealizowanych godzin warsztatów żywieniowych – 96
– Liczba zrealizowanych godzin zajęć ruchowych z fizjoterapią – 96
– Liczba zrealizowanych zajęć logopedycznych – 96

2) rezultatu:
– Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 4 (3K, 1M)

Wartość projektu: 931 737,50zł
Wartość dofinansowania: 741 657,50zł
Wkład Funduszy Europejskich: 741 657,50zł

Okres realizacji projektu: 2019.04.01 do 2020.08.31

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Dołącz do nas

Zapisz się online

Komunikaty

Zobacz


Szkoła Językowa
19-300 Ełk, ul. J. Tuwima 18 lok 1, ul. Wielkanocna 10 lok 1