zapisz się

Hiszpański

Język hiszpański jest drugim zaraz po języku angielskim najczęściej
używanym językiem w komunikacji międzynarodowej. Posługuje się
nim około pół miliarda ludzi na świecie, co stanowi ok. 8 % całej ludności
świata.Język hiszpański jest językiem urzędowym 21 krajów na kilku
kontynentach.

W swojej ofercie posiadamy kursy hiszpańskiego dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Nauka języka hiszpańskiego odbywa się na wszystkich
poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą pełni entuzjazmu
lektorzy posiadający pełne przygotowanie specjalistyczne w nauczaniu
hiszpańskiego jako języka obcego. Nauka odbywa się zgodnie
międzynarodowymi  standardami nauczania oraz Europejskim
Systemem Opisu Poziomu Kształcenia Językowego (CEFR)

Przygotowujemy do:

– egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
– egzaminu DELE

Na zajęciach przygotowujemy do międzynarodowego egzaminu DELE
(Diploma de Español como Lengua Extranjera czyli Dyplom z Hiszpańskiego
jako Języka Obcego). DELE jest oficjalnym egzamin międzynarodowym
uznawany przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii.
Można go zdawać na różnych poziomach zaawansowania (A1 -C2 ).

Dołącz do nas

Zapisz się online

Komunikaty

Zobacz


Szkoła Językowa
19-300 Ełk, ul. J. Tuwima 18 lok 1, ul. Wielkanocna 10 lok 1