zapisz się

Cennik

  • 5% za kontynuację nauki
  • 5% dla kolejnej osoby z rodziny
  • 5% na drugi język
  • Podręczniki opłaca szkoła – przy opłacie za rok z góry, z wyłączeniem kursów Teddy Eddie i Savvy Ed

* rabaty nie sumują się

Opłata

Szkoła wpisuje studenta do grupy po wpłacie wpisowego, które jest równowartością I raty. Pozostałą należność słuchacz powinien wpłacić według ustalonych terminów rat lub w przypadku opłaty za rok nauki z góry opłata przyjmowana jest najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Modernschool ul.J.Tuwima 18/1 19-300 Ełk

Bank ING: 98 1050 1823 1000 0090 9773 4728

Każdy słuchacz otrzymuje:

Konsultacje z metodykiem/lektorem
W przypadku gdy słuchacz z przyczyn losowych opuścił zajęcia może umówić się z metodykiem szkoły lub swoim lektorem na odrobienie zajęć w dogodnym terminie.

Upominek za frekwencję
W Modernschool wyróżniamy swoich słuchaczy za bardzo dobrą frekwencję. Osoby, które uczyły się cały rok szkolny i opuściły jedne zajęcia w semestrze otrzymują upominek od szkoły.

Nagroda za znakomite wyniki testów rocznych
W Modernschool nagradzamy swoich studentów którzy otrzymali wzorowe wyniki z testów rocznych. Osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w nauce języka angielskiego otrzymują upominek językowy.

Dostęp do biblioteki szkolnej
Każdy słuchacz Modernschool może skorzystać z wypożyczenia interesujących go książek dopasowanych do danego poziomu i zainteresowań. Istnieje również możliwość wypożyczenia płyt, dvd z krótkimi nagraniami filmów, gier edukacyjnych itp.

Dołącz do nas

Zapisz się online

Komunikaty

Zobacz


Szkoła Językowa
19-300 Ełk, ul. J. Tuwima 18 lok 1, ul. Wielkanocna 10 lok 1