zapisz się

angielski

Język angielski jest najczęściej używanym językiem w komunikacji międzynarodowej.
Jest językiem ojczystym około 500 milionów ludzi. Dla dalszych 300 milionów
stanowi on drugi język używany regularnie. Ma status języka oficjalnego w 56 krajach świata! Czy te dane nie są wystarczającym argumentem by rozpocząć naukę angielskiego?
W swojej ofercie posiadamy kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka odbywa się na wszystkich poziomach zaawansowania. Kursy odbywają się
zgodnie z międzynarodowymi standardami nauczania oraz Europejskim Systemem Opisu Poziomu Kształcenia Językowego (CEFR).
Przygotowujemy do:
| sprawdzianu szóstoklasisty
egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
| matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym
| egzaminów ETS

Na zakończenie każdego z kursów Student otrzymuje raport szczegółowy o postępach
w nauce oraz certyfikat poświadczający poziom zaawansowania językowego.

Dołącz do nas

Zapisz się online

Komunikaty

Zobacz


Szkoła Językowa
19-300 Ełk, ul. J. Tuwima 18 lok 1, ul. Wielkanocna 10 lok 1