zapisz się

Włoski

Język włoski (la lingua italiana – l’italiano) wywodzi się z łaciny
i należy do rodziny języków romańskich. Jest językiem urzędowym
we Włoszech, San Marino, Szwajcarii, Watykanie oraz Istrii.
W swej współczesnej odmianie oparty jest na standardzie toskańskim,
wypracowanym na przełomie XIII i XIV.Pod względem powszechności,
znajduje się na 23 miejscu w rankingu języków świata.

W swej ofercie posiadamy kursy języka włoskiego adresowane
do osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować naukę języka
podnieść swój poziom językowy oraz uzupełnić braki lub też
przygotować się do wyjazdu za granicę czy też po prostu
podtrzymać znajomość języka. Na zakończenie każdego z kursów
organizowany jest egzamin wewnętrzny, na podstawie którego
lektor wystawia raport szczegółowy o postępach w nauce oraz
doradza studentom odpowiednią opcję kursu semestralnego.

Dołącz do nas

Zapisz się online

Komunikaty

Zobacz


Szkoła Językowa
19-300 Ełk, ul. J. Tuwima 18 lok 1, ul. Wielkanocna 10 lok 1