zapisz się

egzaminy ETS

 

TOEIC® Listening and Reading

jest to egzamin z jezyka angielskiego w środowisku pracy, sprawdza stopień biegłości
w posługiwaniu się językiem w praktyce zarówno w pracy, życiu prywatnym,
jak i podróży. Przeznaczony głównie dla osób dorosłych czynnych zawodowo i poszukujących pracy oraz dla osób wchodzących na rynek pracy chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje językowe.
Oceniane poziomy: A1 – C1 (wg CEF)
Skala ocen: 10 – 990 punktów
Czas trwania: 120 minut (sesja testowa wraz z częścią administracyjną ok. 150 minut)
Format: Test wyboru, 200 pytań testowych
Część Listening: 100 pytań – 45 minut
I fotografie, krótkie dialogi, wypowiedzi związane z pracą i życiem prywatnym
Część Reading: 100 pytań – 75 minut
I uzupełnianie zdań, praca z tekstami, łączenie faktów i informacji
Najważniejsze atuty:
I najczęściej zdawany egzamin językowy w środowisku pracy na świecie
TOEIC® Listening and Reading określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu
I  nie wymaga zadeklarowania poziomu przed przystąpieniem do testu
I test zawsze się ‚zdaje’ – wynik jest prezentowany w postaci punktów na skali
I wyniki są znane maksymalnie w 10 dni roboczych
I zdający otrzymuje Raport Wyników oraz Certyfikat
I cenny dodatek do CV, wyróżnik na rynku pracy
Dostępność:
I sesje otwarte w Centrum Egzaminacyjnym ETS w Szkole Językowej Modernschool minimum 1 raz w miesiącu
I sesje na żądanie dla zorganizowanych grup i firm
Uznawalność:
Firmy i korporacje – rekrutacja, audyt językowy, szkolenia, selekcja:
I ponad 14 000 pracodawców, m.in. BZ WBK, Coca-Cola, LG, Novartis
I Służba Cywilna – potwierdzenie poziomu B2 w postępowaniu kwalifikacyjnym
I Piloci wycieczek i przewodnicy – potwierdzenie kompetencji językowych
I Podstawa do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego
Zaliczenie lektoratów na uczelniach:
I m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Lubelska, UAM Poznań

TOEIC® Speaking and Writing

nowoczesny, komputerowy egzamin z mówienia i pisania z języka angielskiego w środowisku pracy, testujący umiejętności produktywne. Jest to opcjonalne uzupełnienie egzaminu TOEIC Listening & Reading. Jest to egzamin z języka angielskiego sprawdza stopień zaawansowania w mówieniu i pisaniu w pracy, życiu prywatnym czy podróży. Przeznaczony jest głównie dla osób dorosłych, czynnych zawodowo, a także poszukujących pracy, chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje językowe.
Oceniane poziomy: A1-C1 (wg CEF)
Skala ocen: 0 – 200 punktów (część Speaking), 0-200 punktów (część Writing)
Czas trwania: 80 minut
Format: zadania egzaminacyjne: Część Speaking: 11 pytań – 20 minut
Opis fotografii, udzielanie odpowiedzi na pytania, wyrażanie opinii
Część Writing: 8 pytań – 60 minut
Opis fotografii, udzielanie odpowiedzi na prośbę/polecenie, wyrażanie opinii, krótki esej
Najważniejsze atuty:
I TOEIC® Speaking and Writing określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu
I Nie wymaga zadeklarowania poziomu przed przystąpieniem do testu
I Zdający otrzymuje Raport Wyników
I Cenny dodatek do CV, wyróżnik na rynku pracy
I Określa poziom umiejętności produktywnych
I Kompleksowe dopełnienie egzaminu TOEIC® Listening and Reading
Dostępność:
Sesje otwarte w Centrum Egzaminacyjnym ETS w Szkole Językowej Modernschool
Uznawalność:
Firmy i korporacje – rekrutacja, szkolenia, selekcja
Ponad 12 000 pracodawców, m.in. BZ WBK, Coca-Cola, LG, Novartis
Instytucje akademickie i szkoły językowe – potwierdzenie kompetencji językowych

TOEIC® Bridge

Międzynarodowy certyfikat z ogólnego języka angielskiego przeznaczony dla osób na poziomach od początkowego do średnio-zaawansowanego. Jest to egzamin z rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, służy jako miernik postępów w nauce oraz narzędzie audytu językowego. Egzamin z ogólnego języka angielskiego, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem w codziennym życiu, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osób pracujących oraz osób wchodzących na rynek pracy chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje językowe.
Oceniane poziomy: A1 – B1 (wg CEF)
Skala ocen: 20 – 180 punktów
Czas trwania: 60 minut (sesja testowa wraz z częścią administracyjną ok. 90 minut)
Format:
Test wyboru, 100 pytań testowych
Część Listening: 50 pytań – 25 minut
Fotografie, krótkie dialogi, sytuacje pytanie – odpowiedź
Część Reading: 50 pytań – 35 minut
Uzupełnianie zdań, praca z tekstami
Najważniejsze atuty:
I TOEIC® Bridge określa poziom zaawansowania, motywuje do dalszego rozwijania umiejętności
I potwierdza posiadane już umiejętności
I Przyjazny dla uczniów początkujących egzaminu się nie „oblewa”, wynik otrzymuje się w postaci punktów na skali, odpowiednio do aktualnego poziomu zaawansowania,
I wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych, nawet w 48h
I zdający otrzymuje Raport Wyników oraz Certyfikat
I Cenny dodatek do CV, wyróżnik na rynku pracy
I Wytycza kierunek w dalszej nauce
Dostępność:
Sesje na żądanie dla zorganizowanych grup i firm w Centrum Egzaminacyjnym ETS
w Szkole Językowej Modernschool
Uznawalność:
Firmy i korporacje – rekrutacja, audyt językowy, szkolenia, selekcja,
m.in. BZ WBK, Coca-Cola, LG, Novartis
Instytucje akademickie i szkoły językowe – potwierdzenie kompetencji językowych, zaliczenie lektoratów:
m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Lubelska, UAM Poznań.

TOEFL® Junior

Międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów, dla osób na poziomach od początkowego
do średnio-zaawansowanego, miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Certyfikat
z języka angielskiego, właściwy dla środowiska nauczania młodzieży w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości
w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystywać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach oraz gimnazjach, a także uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL®iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.
Oceniane poziomy: A2 – B2 (wg CEF)
Skala ocen: 600 – 900 punktów
Czas trwania: 110 minut (sesja testowa 2,5 godziny)
Format:
Test wyboru, 126 pytań testowych
Listening comprehension: 42 pytania, 35-40 minut
Różnorodne zwroty, pytania, rozmowy i monologi
Language Form and Meaning: 42 pytania, 25 minut
Gramatyka i słownictwo w kontekście
Reading: 42 pytania, 50 minut
Różnorodne fragmenty tekstów
Najważniejsze atuty:
I TOEFL® Junior określa poziom biegłości językowej, motywuje do dalszego rozwijania umiejętności.
I Test zawsze się „zdaje” – wynik jest prezentowany w postaci punktów na skali
I Wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych
I Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności I językowych
I Cenny dodatek do portfolio uczniów
Uznawalność:
Szkoły językowe, gimnazja, licea – potwierdzenie kompetencji językowych, klasyfikacja do grup zajęciowych

TFI™

Egzamin z języka francuskiego w międzynarodowym środowisku pracy, przeznaczony dla osób od poziomu początkowego do zaawansowanego, miernik postępów w nauce, narzędzie audytu językowego. Egzamin z języka francuskiego w środowisku pracy, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem codziennym w pracy, życiu prywatnym, podróży, przeznaczony głównie dla osób dorosłych czynnych zawodowo i poszukujących pracy oraz dla osób wchodzących na rynek pracy chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje językowe.
Oceniane poziomy: A2 – C1 (wg CEF)
Skala ocen: 10 – 990 punktów
Czas trwania: 110 minut (sesja testowa wraz z częścią administracyjną ok. 140 minut)
Format:
Test wyboru, 180 pytań testowych
Część compréhension auditive (rozumienie ze słuchu): 90 pytań – 42 minuty
Fotografie, dialogi, wypowiedzi
Część compréhension écrite (rozumienie tekstu czytanego): 90 pytań – 68 minut
Uzupełnianie zdań, praca z tekstami, identyfikowanie błędów w zdaniu, łączenie faktów
i informacji
Najważniejsze atuty:
I TFI™ określa poziom zaawansowania, nie wymaga zadeklarowania poziomu przed przystąpieniem do testu
I Test zawsze się „zdaje” – wynik jest prezentowany w postaci punktów na skali
I Wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych, nawet w 48h
I Zdający otrzymuje Raport Wyników oraz Certyfikat
I Cenny dodatek do CV, wyróżnik na rynku pracy
Dostępność:
sesje na żądanie dla zorganizowanych grup i firm w Centrum Egzaminacyjnym ETS
w Szkole Językowej Modernschool
Uznawalność:
Firmy i korporacje – rekrutacja, audyt językowy, szkolenia, selekcja
m.in. Renault, Michelin, France Telecom (TP S.A.)
Służba Cywilna i inne organizacje – potwierdzenie poziomu językowego w postępowaniu kwalifikacyjnym
Piloci wycieczek i przewodnicy – potwierdzenie kompetencji językowych
Podstawa do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego
Zaliczenie lektoratów na uczelniach, potwierdzenie kompetencji językowych: m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Libelska, UAM Poznań.
Przygotowanie:
Każdy kurs języka francuskiego z elementami języka biznesowego

WiDaF

Międzynarodowy egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie oraz środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników,
a także jako miara postępów w nauce i narzędzie audytu językowego. Egzamin z języka niemieckiego, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem w środowisku biznesowym, codziennym życiu, przeznaczony dla osób wchodzących na rynek pracy chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje językowe.
Oceniane poziomy: A2-C2 (wg CEF)
Skala ocen: 0 – 990 punktów
Czas trwania: 150 minut (sesja testowa wraz z częścią administracyjną ok. 180 minut)
Format:
Test wyboru, 150 pytań testowych
Część I: 105 minut
Słownictwo (0 – 330 punktów), rozumienie tekstu czytanego (0-330 punktów)
Część II: 45 minut
Rozumienie ze słuchu (0-330 punktów)
Najważniejsze atuty:
I WiDaF określa poziom zaawansowania, motywuje do dalszego rozwijania umiejętności
I Test zawsze się „zdaje” – wynik jest prezentowany w postaci punktów na skali
I Wyniki są znane w ok. 14 dni
I Zdający otrzymuje Raport Wyników oraz Certyfikat
I Cenny dodatek do CV, wyróżnik na rynku pracy
I Wytycza kierunek w dalszej nauce
Dostępność: Sesje na żądanie dla zorganizowanych grup i firm w Centrum Egzaminacyjnym ETS w Szkole Językowej Modernschool
Uznawalność:
Firmy i korporacje – rekrutacja, audyt językowy, szkolenia, selekcja:
m.in. Coca-Cola, Alcatel, Deloitte, Deutsche Bank, Hochland Polska
Instytucje akademickie i szkoły językowe – potwierdzenie kompetencji językowych, zaliczenie lektoratów:
m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Lubelska, UAM Poznań
Przygotowanie:
Biznesowy kurs z języka niemieckiego

WiDaF Basic®

Międzynarodowy egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w środowisku pracy oraz w kontekście ogólnym. WiDaF Basic® jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników, a także jako miara postępów w nauce i narzędzie audytu językowego. Egzamin z języka niemieckiego ocenia umiejętności w zakresie porozumiewania się
w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku pracy. WiDaF Basic® to test przyjazny dla osób na początkowych poziomach zaawansowania, pragnących sięgnąć po nowe możliwości w międzynarodowym środowisku pracy.
Oceniane poziomy: A1-B1 (wg CEF)
Skala ocen: 0 – 180 punktów
Czas trwania: 60 minut
Format: Test wyboru, 70 pytań testowych wielokrotnego wyboru
Część I: 40 minut
Słownictwo (30 pytań), rozumienie tekstu czytanego (10 pytań)
Część II: 20 minut
Rozumienie ze słuchu (30 pytań)
Najważniejsze atuty:
I Egzamin WiDaF Basic® opracowano specjalnie z myślą o firmach oraz instytucjach edukacyjnych. Takie same na całym świecie znormalizowane procedury dotyczące przebiegu egzaminu oraz jego oceny gwarantują, że osiągnięty wynik stanowić będzie wiarygodny i obiektywny sprawdzian kompetencji językowych.
I Nie wymaga zadeklarowania poziomu przed podejściem do egzaminu.
I Szczegółowe wyniki pozwalają na ustalanie poziomu zdającego, jego mocnych oraz słabych stron. Zarazem stanowią motywację do dalszej nauki.
I Znajomość języka niemieckiego potwierdzona zewnętrznie za pomocą certyfikatu WiDaF Basic® zwiększa konkurencyjność na rynku pracy.
Dostępność: Sesje na żądanie dla zorganizowanych grup i firm w Centrum Egzaminacyjnym ETS w Szkole Językowej Modernschool
Uznawalność:
Firmy i korporacje – rekrutacja, audyt językowy, szkolenia, selekcja:
m.in. Hewlett Packard, Alcatel, Deutsche Bank, Lufthansa, Siemens
Instytucje akademickie i szkoły – potwierdzenie kompetencji językowych, zaliczenie lektoratów na poziomie od podstawowego do średnio-zaawansowanego.
Przygotowanie: Kurs języka niemieckiego z elementami biznesu na niższych poziomach zaawansowania (A1, A2, B1)

Dołącz do nas

Zapisz się online

Komunikaty

Zobacz


Szkoła Językowa
19-300 Ełk, ul. J. Tuwima 18 lok 1, ul. Wielkanocna 10 lok 1